, , , , , , , , , , , , ,

Samira Martens

Maatschappelijk werker | Auticoach

De Praktijk
Koningin Astridlaan 69
3500 Hasselt

+32 (0) 478 71 31 37

Samira@depraktijkhasselt.be

Hallo, ik ben Samira.

Sinds 2013 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker en direct na mijn studies aan de slag gegaan binnen de mutualiteit. Eerst binnen de algemene dienst maatschappelijk werk waar ik mensen met ziekte/handicap begeleidde in de thuiszorg en de mogelijkheden op vlak van rechten en tegemoetkomingen bekeek.

In 2016 maakte ik de overstap naar het multidisciplinair team waar ik een expertise voor de doelgroep personen met een beperking heb ontwikkeld. Gaande van fysieke, tot verstandelijke beperking, Autisme en Comorbiditeit. Wetgeving vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap is me hierdoor niet vreemd. Ik maak aanvragen op voor het Persoonsvolgend budget en geef advies naar hulpmiddelen toe. Het zorglandschap en de sociale kaart zijn me hierdoor welbekend.

In mijn bijkomende functie als expert van het multidisciplinair team is het geven van vormingen rond deze wetgeving en het werken met personen met de diagnose Autisme en hun netwerk een dagelijkse bezigheid. Het afnemen van de zorgzwaarte inschaling (certificaat behaald via het VAPH) en inschakelen van hulp aan huis/in een gepaste voorziening zijn bijkomende belangrijke taken.

Het leren begrijpen van het autistisch denken is me doorheen de jaren steeds meer gaan fascineren waardoor ik in september 2020, het tweejarige Postgraduaat Autisme-coach heb gevolgd.

Op maat aan de slag, op het tempo dat jij zelf aangeeft is het vertrekpunt. Het traject dat we samen afleggen heeft als doel je meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur te bieden. De begeleiding kan zowel voor individuen, ouders als hulpverleners.

In juli 2022 ben ik in bijberoep opgestart via De Praktijk in Hasselt. De samenwerking met de therapeuten en seksuologen betekent een grote meerwaarde in het samen ondersteunen en doorlopen van trajecten. Levenslang leren is een belangrijk punt om te blijven groeien waardoor het volgen van nieuwe opleidingen/volgen van intervisies in de toekomst een doelstelling van mezelf is.


  • Doelgroep: Jongeren vanaf 16 jaar, volwassenen, ouderen met autisme en hun omgeving (brussen, (groot)ouders, …) Ook begeleiding mogelijk bij verstandelijke beperking, hoogbegaafheid, ADHD. Beginnende opstart transgender en Autisme waarin verdere specialisatie nog wordt uitgewerkt.
  • Locatie: De Praktijk te Hasselt + aan huis mogelijk (Hasselt – Diepenbeek)
  • Wachtlijst: Open
  • Basisopleiding: Bachelor in het Sociaal Agogisch Werk (2013)
  • Opleiding Autisme: Postgraduaat Autisme-coach PXL  Hasselt (2022) 
  • Aanvullende deskundigheid: Wetgeving VAPH | Sociale kaart
  • Huidige tewerkstelling: Auticoach De Praktijk Hasselt | Sociale Discipline en expert binnen het MDT van de mutualiteit

Neem contact met mij op via het onderstaande formulier