, , , , , , , , , , ,

Stefanie Rober

Autismedeskundige | Auticoach | Trainingsspecialist | Ergotherapeut | Inter-en supervisor

Praktijk MuDiCO
Bosstraat 24
3830 Wellen

Stefanie.rober@mudico.be

 

Hallo, Ik ben Stefanie.

Ik ben mede-ondersteuner van Auti-connect en sta in voor het begeleiden van de intervisie en de individuele supervisie.

Mijn start heb ik gemaakt als ergotherapeut binnen de psychiatrie, waar ik verschillende groepen doorkruist ben. Van ouderenopnamedienst tot een afdeling met middelenmisbruik bij volwassenen. Maar het moment dat ik bij kinderen en jongeren begon te werken, werd het duidelijk dat autisme mij intrigeerde en besloot ik om mij hier in te verdiepen. Ik startte met de BaNaBa Autismespectrumstoornis te Antwerpen en nam mij alles ten harten wat hier werd aangereikt.

De komende 5 jaar erna heb ik dan ook als referentiemedewerker autisme gewerkt binnen een afdeling voor jongvolwassenen met/ vermoeden van autisme. Waar ik het team inhoudelijk ondersteunde, individuele begeleiding deed en het beleid rond vroeg signaleren inhoudelijk als praktisch vorm gaf. Deze job was ook de start als zelfstandige auticoach binnen de praktijk MuDiCO, waar ik met kinderen en jongeren werk, als hun context (school, ouders, …)

Vervolgens ging ik de uitdaging aan om mijn passie te gaan delen bij anderen via Autisme Centraal. De job inhoudelijk gaf mij veel voldoening, andere meepakken en samen gaan voor meer autismevriendelijkheid. Diverse thema’s bood ik aan binnen het vaste aanbod, vaak gelinkt aan de psychiatrische hulpverlening (agressie, gedragsproblemen, suïcidaliteit, zelfverwondend gedrag, vroeg signaleren, tweedelijns werken in de praktijk, sensorische integratie…).

Het opleiden zit mij in de vingers, maar toch besloot ik terug te keren naar mijn 2 passies: teams ondersteunen/coachen als de psychiatrische hulpverlening. Ik heb het beste van verschillende werelden gecombineerd in mijn huidige jobs: freelance opleidingen geven rond autisme, teams coachen/ ondersteunen binnen de psychiatrische hulpverlening, samen met het support team transitieleeftijd de brug bouwen tussen kinder-en volwassenhulpverlening binnen de ggz, auticoach binnen de praktijk MuDiCO, begeleiden van intervisies en supervisies, … .

Zoals je merkt ben ik een bezige bij, die steeds uitdagingen aan ga om mijzelf verder te ontplooien als te streven naar meer gedragenheid en autismevriendelijkheid. Samen op zoek gaan naar iemand zijn krachten staat dan ook centraal, dit samen met de cliënt en de context.


  • Doelgroep: Kinderen (vanaf 5 jaar) en jongeren, jongeren in transitieleeftijd, jongvolwassenen en hun omgeving/ context (ouders, school, brussen, …)
  • Locatie: Praktijk MuDiCO (Hasselt)
  • Wachtlijst: Gesloten
  • Basisopleiding: Ergotherapie (2012) | BaNaBa AutismeSpectrumStoornis (2018)
  • Opleiding Autisme: Banaba AutismeSpectrumStoornis (2018) | SocrAUtische gesprekstechnieken (2021) | Eetproblemen en autisme (2021) | Concrete Communicatie (2021) | Contextblindheid (2021) | Probleemgedrag (2021) | AutismeCentraalMethodiek (2021) | Autisme en de hersenen (2021) | Autisme en pubers (2021) | Motivatie en faalangst (2021) | Gedragsproblemen en agressie (2020) | Sensorische waarneming (2020) | Interoceptie en emotie (2019) | Comic strips (2019) | Brainblocks (2019) | Het ongekende zintuig proprioceptie (2018)
  • Aanvullende deskundigheid: Introductie SEO (2023) | Lezing Polyvagaaltheorie (2023) | Rots en water (weerbaarheidstraining voor jongeren) (2022) | Spreken in groepen (2021) |Kindertekeningen beter begrijpen (2021) | Agressiecoach (preventief werken a.d.h.v. het safewardsmodel en diverse teamintervisiemethodieken) (2020) | Reisbegeleider vzw Karavaan (groepsdynamica, inclusie, communicatietechnieken) (2019-2022) | De invloed van de context op de cognitieve ontwikkeling van kinderen (2017) | Referentiemedewerker agressie PTV (2016)
  • Huidige tewerkstelling: Auticoach MuDiCO | Freelance opleider/ trainingsspecialist | Referentiemedewerker autisme cluster kinderen/ jongeren/ ouderen (Medisch Centrum Sint-Jozef) | Medewerker Support Team Transitieleeftijd Ligant | Supervisor & Begeleider Intervisie Auti-Connect

Neem contact met mij op via het onderstaande formulier