, , , , , , , , , ,

Kelly Franssen

MSC. in Psychologie | Auti-Coach

Praktijk Lindelzorg
Pater Schildermansstraat 27
3900 Pelt

+32 (0)479 60 65 58

Kellyfranssen80@gmail.com

Hallo, ik ben Kelly.

In 2001 ben ik afgestudeerd als bachelor in de orthopedagogie. Reeds tijdens mijn eerste stage bij kleuters met autisme in KIDS heb ik de passie voor autisme ontwikkeld. Na de opleiding ben ik als begeleider beginnen werken in een leefgroep in begeleidingscentrum Sint-Elisabeth te Wijchmaal, waar ik gewerkt heb met personen met een mentale handicap met al dan niet bijkomende stoornissen (gedrags- en emotionele stoornissen, ADHD, autisme …). Binnen het begeleidingscentrum ben ik doorheen de jaren doorgegroeid tot zorgcoördinator, waarbij ik verantwoordelijk was voor de zorginhoudelijke aspecten van de werking (onder andere beleidsontwikkeling, het coachen van personeel in het omgaan met de kinderen en jongeren, coördineren van de zorg en samenwerken met andere hulpverleningsinstanties).

Doorheen de jaren ben ik, naast mijn job in de hulpverlening, blijven studeren en me blijven bijscholen op allerlei vlakken. In 2013 ben ik afgestudeerd als master in de psychologie aan de Open Universiteit Nederland (met basisaantekening psychodiagnostiek).

In 2018 heb ik de overstap gemaakt naar Ligant, Limburgs Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren. Samen met een collega heb ik het programma ‘casemanagement’ mee opgestart in Limburg. Daarbij werk ik met kinderen en jongeren met een complexe psychische of psychiatrische problematiek. Het gaat hierbij om situaties waarbij er vaak sprake is van een lange hulpverleningsgeschiedenis, betrokkenheid van diverse intersectorale partners en een combinatie van moeilijkheden en noden op verschillende vlakken.

Daarnaast ben ik verbonden aan UCLL, aan de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie. Ik begeleid daarbij de toekomstige praktijkgerichte orthopedagogen. Omdat autisme me steeds is blijven integreren ben ik onlangs opgestart als zelfstandige auticoach / opvoedingsondersteuner in huisartsenpraktijk Lindelzorg te Pelt.

Centraal binnen mijn professioneel leven staat dat ik me richt op de krachten en mogelijkheden van mensen, rekening houdend met de sociaal-emotionele ontwikkeling. In mijn begeleidingen ga ik doelgericht te werk met oog op eigen welbevinden. Samen met de context ga ik op zoek naar mogelijkheden op een betere levenskwaliteit voor de persoon met autisme en zijn omgeving.


  • DoelgroepKinderenen jongeren vanaf 9 jaar, volwassenen, ouderen met autisme en hun omgeving (brussen, (groot)ouders, …) Opvoedingsondersteuning voor ouders (ook kinderen jonger dan 9 jaar)
  • LocatiePraktijk Lindelzorg (Pelt)
  • Wachtlijst: Open
  • Basisopleiding: Bachelor in de orthopedagogie (2001) | master in de psychologie in pedagogische wetenschappen (2013)
  • Opleiding Autisme: Autisme en gedragsproblemen (2008) | Diversiteit binnen het spectrum van autisme (2023) | Autisme en het voorspellende brein (2023) | 2-daagse vorming “Boeien! Motiverend coachen” (Kobe Vanroy – 2024)
  • Aanvullende deskundigheid: Sociaal-emotionele ontwikkeling | Kwaliteit van leven | Nieuwe autoriteit / Geweldloos verzet | Hechting | LSCI (omgaan met agressie) | Vlaggensysteem | Wrap around care | Psychische kwetsbaarheid.
  • Huidige tewerkstelling: Auticoach Lindelzorg | Casemanager Ligant | Praktijklector UCLL Hasselt

Neem contact met mij op via het onderstaande formulier