, , , , , , , , , , ,

Katelijne Eeckeloo

Auticoach

Groepspraktijk Papilio
Tielensteenweg 29 bus 2
2460 Lichtaart

+32 (0) 468 34 53 60

katelijne.eeckeloo@gmail.com

Hallo, ik ben Katelijne.

Gedurende twintig jaar werkte ik als maatschappelijk werker op een OCMW. Tijdens die werkjaren kwam ik geregeld in contact met cliënten met autisme. Ik trachtte hen zo goed als mogelijk te helpen. Ik kreeg hier vaak positieve feedback over. Autisme was me al niet vreemd. Ook thuis heb ik al vele jaren dagelijks ervaringen met personen binnen het spectrum. Neurodiversiteit ligt me dus nauw aan het hart.

Geleidelijk aan werd het tijd om nog meer mijn eigen weg te volgen.

Na aanéénsluitend twee postgraduaten autisme te studeren, kwam ik tot een stevige basis om er als auticoach te staan.

Ik werk sinds 2020 als zelfstandige en ben aangesloten bij groepspraktijk Papilio.  Onze multidisciplinaire praktijk biedt psychologische hulp aan cliënten. Samenwerking met verschillende therapeuten brengt een grote meerwaarde.

Ik werk met jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met een normale begaafdheid en (een vermoeden van) ASS. De nabije omgeving betrek ik indien mogelijk en gewenst. Ook ouders of partners van een persoon met autisme kom ik graag tegemoet.

De inhoud van elke begeleiding is afhankelijk van de vragen, noden en mogelijkheden. Aan de hand van sterktes zoeken we samen oplossingen voor noden. De gesprekken ondersteun ik visueel. We werken concreet en op het ritme van de cliënt via een samen opgesteld individueel plan. Er is ook steeds ruimte voor wat er leeft op het moment zelf. We zoeken een evenwicht tussen focus op welbevinden en stapsgewijs verder evolueren.

Soms vergt opstarten nog te veel moed, dan bekijken we samen de hindernissen en hoe ik hier mogelijks aan tegemoet kan komen.


  • Doelgroep: (Jong)volwassenen tot ouderen met een gewone begaafdheid
  • Locatie: Groepspraktijk Papilio (Tielensteenweg 29 bus 2 – 2460 Lichtaart)
  • Wachtlijst: Open
  • Basisopleiding: Bachelor maatschappelijk werk (1996)
  • Opleiding Autisme: Postgraduaat Omgaan met kinderen en jongeren met autisme (2019) | Postgraduaat Auti-coach (2021) | Centrum voor concrete communicatie: autisme en suïcidaliteit (2022)
  • Aanvullende deskundigheid: Ontwikkelingspsychologie (2019) | Brainblocks (2023) | Werken rond seksualiteit binnen therapie (2022) | OCMW Turnhout: expertise in coaching, administratie, budget, sociale wetgeving | Ervaringsdeskundige moeder
  • Huidige tewerkstelling: Auticoach in groepspraktijk Papilio

Neem contact met mij op via het onderstaande formulier