, , , , , , , , , , , ,

Claudia Demuynck

Ergotherapeut | Auticoach

Praktijk Evyta | Talectum
Halensebaan 34
3545 Halen

+32 (0) 473 977264

talectum@hotmail.com

 

Hallo, ik ben Claudia.

In 2014 studeerde ik af als ergotherapeut aan de PXL te Hasselt en in 2016 behaalde ik mijn diploma als Auti-Coach aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen.

Tijdens mijn studies ergotherapie besloot ik mij als vrijwilliger in te zetten bij de vereniging Autisme leeft (toen: Autisme Limburg). Zij organiseren vrije tijd voor kinderen en jongeren met autisme. Al snel verloor ik mijn hart aan deze doelgroep. Ik had heel snel connectie met deze kindjes en voelde hen heel goed aan. In mijn tweede jaar als vrijwilliger mocht ik aan de slag als hoofdbegeleidster van kinderen tussen 8 en 12 jaar. Dankzij deze ervaring wist ik welke weg ik zou slaan : autisme-coach!

Gedurende de BANABA Autisme aan de Plantijn Hogeschool te Antwerpen werkte ik als ergotherapeut in het buitengewoon onderwijs (type 9). Daarna kon ik als PAB-assistent aan de slag van kinderen en jongeren met autisme (en een verstandelijke beperking). Enkele jaren later vond ik terug de weg naar het onderwijs; deze keer als zorgleerkracht binnen het buitengewoon secundair onderwijs (KI Woluwe). Sinds september 2019 ben ik thuisbegeleidster binnen Team Vroegbegeleiding van Dienst Ambulante Begeleiding (vzw stijn).
Je leest het: ik heb in alle levensdomeinen ervaring opgedaan. De ervaringen om mee te draaien in het gezinsleven hebben me laten ervaren hoe een gezinsleven vanbinnenuit draait.

In 2016 startte ik met mijn praktijk Talectum, waar ik jongeren, jongvolwassenen en gezinnen begeleid met (een vermoeden van) autisme. Er is ook een aanbod voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
Talectum staat voor ‘Handelen vanuit talenten’. Om te kunnen handelen vanuit je talenten, is het in de eerste plaats belangrijk dat je welbevinden goed zit. Daarom veranderde ik de slogan naar ‘samen op weg naar meer rust’. Samen met clënten ga ik op zoek naar praktische tools om het welbevinden te verhogen. We vertrekken vanuit wat wél werkt om de moeilijke dingen samen aan te pakken. Hierbij kijken we naar sterktes en talenten, die ingezet kunnen worden op moeilijke momenten. Waar nodig schakelen we het sociaal netwerk in en kijken we samen wie op welke manier jou kan helpen. In mijn begeleidingen hecht ik veel belang aan een afgestemde, individuele aanpak. De noden en wensen van de cliënt staan hierbij centraal. Een ruim arsenaal aan thema’s kunnen aan bod komen (emotie-regulaltie, stress, prikkelverwerking, sociale contacten, communicatie,…) .

Ik heb me de afgelopen jaren verdiept in emotionele ontwikkeling bij personen met autisme. Door aanpak af te stemmen op de emotionele fase waarin de cliënt zich op dat moment bevindt, kan er groei ontstaan. Het gaat vooral over “wat heeft de cliënt NODIG?” en “hoe kunnen we deze behoeftes invullen?”.
Daarnaast ben ik me gaan specialiseren op vlak van lichaamsbewustzijn en de link met emoties. Wanneer je lichaamssignalen tijdig kan opmerken en ze correct kan interpreteren afhankelijk van de situatie, kan je emoties gemakkelijker herkennen, benoemen én gepast uiten.


  • Doelgroep: Van 3 tot 45 jaar
  • Locatie: Praktijk Evyta en huisbezoeken
  • Wachtlijst: Open
  • Basisopleiding: Ergotherapie (2014) | BaNaBa Autisme (2016)
  • Opleiding Autisme: Autismevriendelijke stappenplannen en werkbladen maken (2016) | Organisatie bij vrije tijd (2016) | Omgaan met cliënten met Autisme vanuit een ACT-perspectief (2017) | PXL congress autismespectrumstoornissen (2018) | Autisme en eetproblemen van sensorische informatie verwerking (2019) | Gedragsproblemen vermijden met de autismecentraalmethodiek (2020) | Brainblocks methodiek (2021)
  • Aanvullende deskundigheid: Emotionele ontwikkeling | Interoceptie (lichaamsbewustzijn) (2023) | Verstandelijke beperking (2023) | Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren bij kinderen (2020)
  • Huidige tewerkstelling: Auticoach Talectum | Dienst Ambulante Begeleiding (vzw Stijn)

Neem contact met mij op via het onderstaande formulier